Corona

Op zoek naar informatie i.v.m. corona? Hier vind je alvast enkele handige tips, steunmaatregelen enz.

Op www.info-coronavirus.be kan je een overzicht vinden met betrekking tot gevolgen, preventiemaatregelen en richtlijnen.
Wie vragen heeft kan terecht op het gratis nummer 0800 120 33.

 

Affiche

Ben je handelaar? Deze algemene affiche kan je gebruiken om je klanten te informeren over de basisregels die ze in jouw zaak in acht moeten nemen:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/affiche-…

 

Federale maatregelen

De federale overheid voorziet tal van informatie en tips voor getroffen bedrijven. Hierbij wordt ook verwacht dat er bijkomende ondersteuning zal komen. Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronaviru…
 
Info financiële steunmaatregelen van de federale overheid:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffe…

 

Vlaamse maatregelen

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme
Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Ook de cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze premie ontvangen. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen. Of ze kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 bij een omzetdaling van minstens 60%. In dit geval dient de omzetdaling wel aangetoond te worden.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme